×
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ > อื่น > Smart Card reader รุ่น ZW-12026-3 เครื่องอ่านบัตรประชาชน
Smart Card reader รุ่น ZW-12026-3 เครื่องอ่านบัตรประชาชน
เครื่องอ่านบัตร Smart Card และบัตรประชาชน สามารถอ่านข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ ความเร็วสัญญาณนาฬิการะหว่าง 4-5MHz สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
จำนวนสินค้าที่มี : 1
ราคา:
790.00 บาท
ประหยัด: 31%
550.00 บาท
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2020 Vevo Systems Co., Ltd.